Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Szlaki w rezerwatach przyrody

  udostępniony szlak w RP Las Bukowy
  Data publikacji: 26-08-2021 16:53
 • Albinizm lnu austriackiego

  Forma albinotyczna lnu austriackiego, autor: Irena Kania-Surowiec
  Albinizm traktowany jest jako zaburzenie genetyczne, które pojawia się u roślin i zwierząt. U roślin najczęściej formy albinotyczne nie posiadają pigmentu tj. chlorofilu w chloroplaście, który umożliwia im fotosyntezę.  W przyrodzie zazwyczaj takie zjawisko powstaje jako efekt stresu u rośliny w wyniku działania określonych czynników abiotycznych (nadmiar lub brak określonych substancji pokarmowych w glebie) lub spontanicznie niezależnie od środowiska.
  Data publikacji: 11-08-2021 15:10
 • Działania ochronne w obszarze Natura 2000 Zbiornik Nyski

  Mewa czarnogłowa w kolonii śmieszki, źródło: RDOŚ Opole
  Data publikacji: 21-06-2021 12:06
 • Remont dachu kotłowni w Ostoi Sławniowicko-Burgrabickiej

  podkowiec mały, autor: Irena Kania-Surowiec
  Zimą 2017/2018 r. wykonano remont pokrycia dachowego kotłowni, stanowiącej cenne stanowisko podkowca małego w obszarze Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka.
  Data publikacji: 06-04-2021 12:07
 • Zwalczanie gatunków inwazyjnych

  barszcz Sosnowskiego w rezerwacie przyrody Góra Gipsowa, autor: Karolina Olszanowska-Kuńka
  W dniu 23 lutego 2021 odbyła się konferencja pt. Zwalczanie gatunków inwazyjnych – doświadczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Udostępniamy Państwu nagranie z trzech prezentacji przedstawionych podczas konferencji. Dodatkowo, do pobrania jest  sama publikacja zawierająca wszystkie szczegóły związane z prowadzonymi przez nas działaniami oraz część pytań i odpowiedzi, które padły podczas dyskusji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji.
  Data publikacji: 25-03-2021 10:17
 • Wilk szary

  wilczy trop, autor: Karolina Olszanowska-Kuńka
  Data publikacji: 25-03-2021 06:53
 • Orzesznica leszczynowa

  orzesznica leszczynowa, autor: Irena Kania-Surowiec
  Orzesznica leszczynowa to najmniejszy przedstawiciel z rodziny pilchowatych (inaczej popielicowatych), nazywana zwyczajowo z angielskiego „dormouse”, co dosłownie oznacza śpiącą mysz. Nazwa ta pochodzi od istotnej cechy tego gatunku, który większą część swojego życia przesypia, ukryty w gnieździe utkanym między innymi z zielonych liści leszczyny. Polska nazwa „orzesznica” wzięła się od orzeszków laskowych, które są przysmakiem tego pilcha, choć nie są głównym składnikiem jego diety.
  Data publikacji: 10-02-2021 08:48
 • Kania ruda

  Brak opisu obrazka
  Jeden z najbardziej barwnych ptaków drapieżnych występujących w Polsce. Kanie rude są dużymi ptakami, których rozpiętość skrzydeł wynosi 140-165 cm. Najłatwiej obserwuje się je gdy patrolują rewir lub korzystają z kominów powietrznych w pobliżu siedliska. Gniazdo zazwyczaj umiejscowione jest na wysokim drzewie niewielkiego zadrzewienia lub lasu, znajdującego się w bliskości do innych siedlisk (łąki, pola uprawne, stawy, mokradła), najczęściej w dolinach rzecznych.
  Data publikacji: 05-02-2021 07:40
 • Rybitwa białowąsa

  kolonia rybitwy białowąsej, dokumentacja RDOŚ Opole
  Rybitwa białowąsa w Polsce najczęściej widywana jest na przelotach, chociaż w ostatnich latach jest nielicznie lęgowa. Gniazda zakładane są kolonijnie w pobliżu szuwarów, roślinności przy zbiornikach wodnych, lub nawet na liściach roślinności pływającej, jednakże w bliskości do otwartych luster wody. W Polsce rybitwy białowąse gniazdują w bardzo małych i nielicznych koloniach.
  Data publikacji: 28-01-2021 13:44
 • Sóweczka

  Brak opisu obrazka
  Sóweczka Glaucidium passerinum to najmniejsza, wielkości szpaka, sowa występująca w Polsce. Jest objęta ścisłą ochroną gatunkową oraz ochroną strefową. Jej siedliskiem występowania są zazwyczaj bory mieszane, stare świerczyny i lasy z przewagą świerka, najczęściej w górach.
  Data publikacji: 22-01-2021 07:59
 • Bielik

  Brak opisu obrazka
  Tego majestatycznego ptaka można spotkać nad większymi jeziorami, stawami i rzekami. Jego ogromne gniazdo (nawet 2 m średnicy i 3-4 m wysokości) jest zazwyczaj wielokrotnie używane i dobudowywane. Gatunek ten jest objęty ochroną ścisłą oraz wymaga ustalenia strefy ochrony w miejscu regularnego przebywania.
  Data publikacji: 29-10-2020 12:43
 • Nowy przewodnik po opolskich rezerwatach przyrody

  Przewodnik_okładka
  Publikacja jest zrewidowanym opracowaniem pierwszego wydania z 2015 r., uzupełnionym o dane w zakresie rezerwatów przyrody ustanowionych w okresie ostatnich pięciu lat. Prezentując opis każdego z 37 opolskich rezerwatów przyrody, fotografie oraz mapy, przybliża  czytelnikowi specyfikę chronionych miejsc.
  Data publikacji: 05-01-2021 13:57
Wersja XML