Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działania

 • Co nowego na Zbiorniku Nyskim

  Brak opisu obrazka
  W ramach projektu finansowanego ze środków POIiŚ „Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000”, od 2018 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu realizuje zadania związane z ochroną kolonii lęgowych ptaków na Zbiorniku Nyskim w Obszarze Natura 2000 „Zbiornik Nyski”. Działania polegają na utrzymaniu siedlisk lęgowych ptaków przez wycinkę drzew i krzewów oraz usuwanie roślinności zielnej zarastających  trzy wyspy, na których kolonie lęgowe zakładają mewy śmieszki, mewy czarnogłowe oraz rybitwy rzeczne. Ponadto, w czasie sezonu (od marca do lipca) miejsca zajmowane przez ptaki są zabezpieczane przed drapieżnikami ogrodzeniem elektrycznym
  Data publikacji: 13-01-2022 15:33
 • Ochrona in-situ zagrożonych siedlisk przyrodniczych w opolskich rezerwatach przyrody i ich sąsiedztwie

  Ochrona czynna w rezerwacie przyrody Góra Gipsowa, fot.Dorota Twardzik
  Data publikacji: 07-12-2021 13:22
 • Szlaki w rezerwatach przyrody

  udostępniony szlak w RP Las Bukowy
  Data publikacji: 26-08-2021 16:53
 • Działania ochronne w obszarze Natura 2000 Zbiornik Nyski

  Mewa czarnogłowa w kolonii śmieszki, źródło: RDOŚ Opole
  Data publikacji: 21-06-2021 12:06
 • Remont dachu kotłowni w Ostoi Sławniowicko-Burgrabickiej

  podkowiec mały, autor: Irena Kania-Surowiec
  Zimą 2017/2018 r. wykonano remont pokrycia dachowego kotłowni, stanowiącej cenne stanowisko podkowca małego w obszarze Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka.
  Data publikacji: 06-04-2021 12:07
 • Zwalczanie gatunków inwazyjnych

  barszcz Sosnowskiego w rezerwacie przyrody Góra Gipsowa, autor: Karolina Olszanowska-Kuńka
  W dniu 23 lutego 2021 odbyła się konferencja pt. Zwalczanie gatunków inwazyjnych – doświadczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Udostępniamy Państwu nagranie z trzech prezentacji przedstawionych podczas konferencji. Dodatkowo, do pobrania jest  sama publikacja zawierająca wszystkie szczegóły związane z prowadzonymi przez nas działaniami oraz część pytań i odpowiedzi, które padły podczas dyskusji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji.
  Data publikacji: 25-03-2021 10:17
 • Gatunki inwazyjne

  kwiat i torebki niecierpka gruczołowatego, autor: Karolina Olszanowska-Kuńka
  Nierzadko niektóre gatunki obce w dogodnym środowisku dzięki swoim przystosowaniom oraz brakiem wrogów naturalnych stają się gatunkami inwazyjnymi zagrażającymi gatunkom rodzimym. Szacuje się, że w całej Unii Europejskiej występuje ponad 12 tysięcy gatunków obcych, z czego 1200-1800 to gatunki inwazyjne. W samej Polsce określono 118 gatunków inwazyjnych (60 gatunków roślin oraz 58 gatunków zwierząt) i liczba ta z każdym rokiem powiększa się.
  Data publikacji: 13-11-2020 12:12
 • Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych

  rdestowce kwitnące nad rzeką Białą Głuchołaską, autor Karolina Olszanowska-Kuńka
  Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.
  Data publikacji: 03-11-2020 10:29
 • Przywracanie muraw w rezerwacie przyrody Góra Gipsowa

  Koszenie odrostów na odtwarzanej powierzchni, źródło: RDOŚ Opole
  Góra Gipsowa to w województwie opolskim jeden z dwóch rezerwatów stepowych. Pozostawiony na kilka dziesięcioleci własnemu losowi, stopniowo podlegał sukcesji wtórnej, skutkiem czego utracił znaczną część swoich walorów. Na szczęście w ciągu ostatnich dziesięciu lat, w efekcie działań służb ochrony przyrody oraz miłośników tego obszaru, stopniowo odzyskuje on swoje przyrodnicze bogactwo.
  Data publikacji: 07-10-2020 10:01
Wersja XML