Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Przysiecz

Rok utworzenia: 1958r.
Powierzchnia: 3,02 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat Opole, gmina Prószków
Nadleśnictwo: Prószków

 

 

Rezerwat leży nieopodal miejscowości Przysiecz na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych pozostałości starodrzewu modrzewia sudeckiego Larix decidua var. Sudetica naturalnego pochodzenia. Obecnie obszar rezerwatu porasta różnogatunkowy drzewostan składający się z modrzewia sudeckiego, dębu, graba, sosny, jawora oraz sporadycznie jodły. Na terenie rezerwatu stwierdzono 56 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich buławik wielkokwiatowy objęty ochroną ścisłą oraz pomocnik baldaszkowy objęty ochroną częściową. Przysiecz jest ostoją dla wielu chronionych gatunków mszaków. Stwierdzono tutaj występowanie wątrobowca objętego ochroną częściową (skosatka zanokcicowata), mchu objętego ochroną ścisłą (bezlist okrywowy) i mchów objętych ochroną częściową (m.in. tujowiec tamaryszkowaty, rokietnik pospolity, nastroszec kędzierzawy). Dużą populację tworzy zagrożony w skali kraju grzyb drobnoporek łzawiący, związany z martwym drewnem, zwłaszcza drzew iglastych.
Wzdłuż południowo-wschodniej granicy rezerwatu przebiega leśna ścieżka edukacyjna Nadleśnictwa Prószków.

Czy wiesz, że...?

…Modrzew jest jedynym rodzimym drzewem iglastym zrzucającym igły na zimę. Igły są jasnozielone, delikatne, niekłujące, na krótkopędach wyrastają pęczkami po 20–40 sztuk, zaś na długopędach pojedynczo, skrętolegle. Jesienią, przed opadnięciem, przebarwiają się na żółto. Drewno modrzewiowe jest cenione już od czasów antycznych za wyjątkową odporność na gnicie. Dawniej wierzono, że w pniu modrzewia przebywają i straszą jękami dusze ludzi zmarłych w nienaturalny sposób.

Wersja XML