Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Lubsza

Rok utworzenia: 1958r.
Powierzchnia: 16,48 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat brzeski, gmina Lubsza
Nadleśnictwo: Brzeg

 

 

Rezerwat leży na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Natura 2000 „Lasy Barucickie”, około 3 km na północny wschód od wsi Lubsza.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych pozostałości naturalnego lasu mieszanego z udziałem buka i dębu. Zachowały się tutaj pozostałości bardzo starych drzewostanów mieszanych dębowo-bukowych i bukowych z domieszkami dęba, świerka, graba i lipy. Przeprowadzane tu badania wykazały obecność chronionych gatunków chrząszczy saproksylicznych: jelonka rogacza, pachnicy dębowej, ciołka matowego i wynurta. Prawdopodobnie występuje tu również kozioróg dębosz. Spośród gatunków ptaków występuje tu m.in. myszołów, grzywacz, puszczyk, krętogłów, dzięcioł zielony, dzięcioł średni. Flora rezerwatu liczy 66 gatunków roślin naczyniowych, w tym lokalnie rzadki gatunek - przytulia okrągłolistna. Siedliska przyrodnicze cenne dla Wspólnoty Europejskiej reprezentują w rezerwacie kwaśne buczyny (kod siedliska 9110).

Czy wiesz, że…?

…Pachnica dębowa to jeden z największych gatunków chrząszczy występujących w Polsce. Długość ciała tego owada wynosi zazwyczaj 28-32 mm, a wyjątkowo nawet do 40 mm, przy masie ciała około 2 g. Polską nazwę gatunek ten zawdzięcza przyjemnemu, dość silnemu zapachowi, który jest feromonem wydzielanym przez samce.

…Flagowiec olbrzymi jest jednym z największych grzybów hubowatych, którego pojedyncze rozety osiągają wagę do kilkunastu, a skupienia owocników przy jednym pniu do kilkudziesięciu kilogramów. Ze względu na upodobanie do antropogenicznych stanowisk zwany jest również "grzybem parkowym". Owocniki jednoroczne, osiągające średnicę do 80 cm, z wieloma dachówkowato ułożonymi, wachlarzowatymi lub półkolistymi kapeluszami, wyrastają ze wspólnej podstawy, niekiedy na krótkich trzonkach.

Wersja XML