Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Lesisko

Rok utworzenia: 1997r.
Powierzchnia: 47,47 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat krapkowicki, gmina Zdzieszowice
Nadleśnictwo: Strzelce Opolskie

 

 

Rezerwat leży na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” i Obszaru Natura 2000 „Góra Św. Anny”. Najbliższą miejscowością jest wieś Żyrowa.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk buczyny o charakterze zbliżonym do naturalnego. Charakterystyczne dla rezerwatu są ponad stulenie buki oraz głębokie wąwozy krasowe. Na jego terenie stwierdzono gatunki roślin objęte ochroną ścisłą (m.in. buławnik wielkokwiatowy) oraz chronione częściowo (wawrzynek wilczełyko, miodownik melisowaty, widłoząb miotłowy), jak również zagrożone wyginięciem na Opolszczyźnie (czerniec gronkowy, fiołek przedziwny, perłówka jednokwiatowa, przytulia okrągłolistna, tojeść gajowa, wyka zaroślowa). Z ciekawszych przedstawicieli fauny można spotkać: siniaka, dzięcioła zielonosiwego, muchołówkę białoszyją i orzesznicę. Siedliska przyrodnicze cenne dla Wspólnoty Europejskiej reprezentują tu żyzne buczyny (kod siedliska 9130). W odległości ok. 40 m na wschód od granic rezerwatu znajduje się murowana kapliczka z końca XVIII w. poświęcona św. Teresie od Dzieciątka Jezus. Jest ona ważnym miejscem kultu; przez rezerwat biegnie do niej udostępniony szlak pieszy.
W granicach rezerwatu do ruchu pieszego udostępniono fragment ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Z Żyrowej do Góry Św. Anny”.

Czy wiesz, że…?

…Miodownik melisowaty jest rośliną od dawna znaną i wykorzystywaną przez człowieka - poszukiwano jej w nasłonecznionych miejscach i wykorzystywano do produkcji popularnej nalewki tzw. bukwicy, stąd gatunek ten znany jest również pod nazwą bukwica lekarska. W ziołolecznictwie miał zastosowanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne - wykorzystywany zwłaszcza do leczenia górnych dróg oddechowych. Roślina ta wymieniona jest w najstarszej zachowanej polskiej książce kucharskiej, XVII-wiecznym Compendium ferculorum Stanisława Czernieckiego, wydanej w Krakowie w 1682 roku.

…Orzesznica to gatunek niewielkiego, rudego gryzonia z rodziny popielicowatych. Żywi się on orzechami, jagodami i żołędziami. Prowadzi nocny tryb życia, a w dzień przebywa w wybudowanych przez siebie gniazdach. Buduje dwa rodzaje gniazd - lęgowe, umieszczone nisko nad ziemią w gęstych krzakach i miękko wyścielone, oraz zbudowane mniej starannie i umieszczone wyżej gniazdo służące popielicy wyłącznie jako dzienna kryjówka. Na zimę gryzoń zapada w sen zimowy, trwający od października do początku kwietnia. W Polsce podlega ścisłej ochronie.

Wersja XML