Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Kokorycz

Rok utworzenia: 2000r.
Powierzchnia: 44,28 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat brzeski, gmina Grodków
Nadleśnictwo: Tułowice

 

 

Rezerwat położony jest na terenie Obszaru Natura 2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”. Znajduje się kilkaset metrów na północny wschód od wsi Głębocko. Najbliższe zabudowania należące do przysiółka Korea oddalone są od jego południowej granicy o około 150 m.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie fragmentu Puszczy Niemodlińskiej - zbiorowisk grądowych o cechach naturalnych. Drzewostan rezerwatu tworzą: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, grab zwyczajny, olsza czarna. Siedliska przyrodnicze cenne dla Wspólnoty Europejskiej reprezentowane są tu przez: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod siedliska 9170) oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (kod siedliska 91E0). W granicach rezerwatu stwierdzono 111 gatunków roślin naczyniowych, w tym gatunki objęte ochroną (śnieżyczka przebiśnieg, pierwiosnek wyniosły, czosnek niedźwiedzi) i dwa gatunki zagrożone w skali regionu: dziurawiec kosmaty i kokorycz wątła, a także stanowiska mchów podlegających ochronie prawnej (gładysz paprociowaty i zwiślik maczugowaty, dzióbkowiec Zetterstedta). Teren rezerwatu jest ciekawy pod względem faunistycznym - stwierdzono tu 49 gatunków ptaków; odnotowano obecność wydry oraz nietoperzy.

Czy wiesz, że...?

…Nazwa rezerwatu związana jest najprawdopodobniej z występującą w jego granicach kokoryczą. Dość rzadkim gatunkiem jest rosnąca w rezerwacie kokorycz wątła o purpurowo-fioletowych kwiatach (roślina ta znajduje się na kartach Czerwonej listy roślin naczyniowych województwa opolskiego oraz Górnego Śląska). Najliczniej zaś pojawia się tu różnokolorowa kokorycz pusta. Wartą wzmiankowania w kontekście kokoryczy jest informacja, że są one roślinami żywicielskimi bardzo rzadkiego motyla - niepylaka mnemozyny.

…Wydra europejska to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych, związanego ze środowiskiem wodnym. Na głowie posiada specjalne fałdy skórne, które zakrywają nozdrza i otwory słuchowe, gdy zwierzę znajduje się pod wodą. Kończyny przednie i tylne są krótkie, a ich palce spina błona pławna. Buduje nory na brzegach rzek, potoków, stawów i jezior; wejście do schronień znajduje się pod powierzchnią wody. Czasami zajmuje też gotowe nory wykonane przez lisa czy borsuka. Główny jej pokarm stanowią ryby, ale uzupełnia pożywienie także gryzoniami, ptakami wodnymi i błotnymi. Na polowania wychodzi nocą. Wydra do niedawna uważana była za gatunek zagrożony wyginięciem w naszym kraju, obecnie występuje dość liczne. Zgodnie z zapisami Dyrektywy Siedliskowej objęta jest ochroną we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wersja XML