Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Kamień Śląski

Rok utworzenia: 1958r.
Powierzchnia: 13,60 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat krapkowicki, gmina Gogolin
Nadleśnictwo: Strzelce Opolskie

 

 

Rezerwat położony jest około 2 km na północ od wsi Kamionek, w sąsiedztwie kopalni wapienia „Górażdże”. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego ze stanowiskiem jarzębu brekinii Sorbus torminalis. Powołanie rezerwatu przyrody „Kamień Śląski” wynikało z faktu istnienia na tym terenie stosunkowo licznej populacji jarzębu brekinii położonej, według ówczesnych danych, na północno-wschodniej granicy zasięgu tego gatunku w Europie. Obecnie wiadomo, że na terenie naszego kraju są stanowiska tego gatunku jeszcze bardziej wysunięte na wschód, np. w Beskidzie Wyspowym, Beskidzie Sądeckim, Pogórzu Ciężkowickim. Na terenie rezerwatu stwierdzono 123 gatunków roślin naczyniowych, wśród nich 4 chronione prawnie (jarząb brekinia, kruszczyk szerokolistny, gnieźnik leśny, podkolan biały). Występuje tu również gatunek zagrożony w skalii regionu - lepiężnik biały. Warto też zwrócić uwagę na bogactwo gatunkowe występujących tutaj mszaków - 59 stwierdzonych gatunków, w tym 12 chronionych (m.in. gładysz paprociowaty, miedzik płaski, parzoch Bauera, skosatka zanokcicowata, zwiślik maczugowaty). W rezerwacie odnaleziono owocnik rzadkiego w kraju i regionie grzyba gwiazdosza frędzelkowanego oraz plechę porostu pawężnicy rozłożystej.

Czy wiesz, że...?

…Kruszczyk szerokolistny to gatunek rośliny wieloletniej, należący do rodziny storczykowatych. Jest to roślina miododajna i owadopylna. Zapylana jest przez błonkówki. Nektar zawiera związki chemiczne o narkotycznym działaniu na owady. Powodują one zwolnienie ich ruchów, w ten sposób owady przez dłuższy czas przebywają na kwiatach kruszczyka, mimo że są one dla nich mało atrakcyjne. Zwiększa to szanse na zapylenie kwiatów. Dla owadów jest to oczywiście mniej korzystne, gdyż nazbierają mniej nektaru, a ponadto łatwiej mogą paść ofiarą drapieżnika z powodu spowolnionych reakcji.

Wersja XML