Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Jaśkowice

Rok utworzenia: 1969r.
Powierzchnia: 6,00 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat opolski, gmina Prószków
Nadleśnictwo: Prószków

 

 

Rezerwat leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, kilkaset metrów na zachód od wsi Jaśkowice i stanowi część dużego zwartego kompleksu leśnego rozciągającego się pomiędzy Prószkowem, Krapkowicami, Korfantowem i Niemodlinem.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem modrzewia sudeckiego oraz dębów bezszypułkowego i szypułkowego. Zachowany drzewostan tworzy luźno rosnący starodrzew modrzewia z domieszką sosny (w wieku ok. 200 lat), z udziałem dęba (w wieku ok. 100 lat) i pojedynczych świerków. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie ponad 50 gatunków roślin naczyniowych, w tym cztery gatunki chronionych mszaków - rokietnika pospolitego, fałdownika nastroszonego, tujowca tamaryszkowatego i widłozęba miotlastego (gatunek po raz pierwszy stwierdzony w rezerwacie w 2017 r.) oraz dwa gatunki rzadkich w regionie roślin naczyniowych - gwiazdnicę długolistną i narecznicę szerokolistną. W runie rosną pospolite gatunki: trzcinnik leśny i piaskowy, wierzbówka kiprzyca, orlica pospolita, borówka czarna i brusznica, szczawik zajęczy.
Dwa spośród najokazalszych modrzewi objęto ochroną prawną w formie pomników przyrody. Są to ponad 200- letnie okazy o obwodach w pierśnicy 265 cm i 276 cm oraz 41 m i 44 m wysokości.

Czy wiesz, że...?

…Liście szczawika zajęczego w nocy i przy niepogodzie stulają się na skutek obniżania napięcia soku komórkowego w tkankach (turgoru). Zjawisko to zwane jest "snem roślin". Roślina ta posiada również ciekawy mechanizm wyrzucający nasiona - gdy turgor w środkowej warstwie łupiny torebki wzrośnie do kilkunastu atmosfer, skórka pęka, wyrzucając nasiona nawet na odległość dwóch metrów. Obecnie szczawik zajęczy jest rośliną raczej słabo znaną, jednak dawniej był różnorodnie wykorzystywany. Z liści przyrządzano sałatki, zupy i napoje orzeźwiające. Używany był również do farbowania tkanin oraz jako środek czyszczący.

Wersja XML