Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Grafik

Data utworzenia: 1997r.
Powierzchnia: 27,01 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat strzelecki, gmina Leśnica
Nadleśnictwo: Strzelce Opolskie

 

Rezerwat położony jest na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” oraz Obszaru Natura 2000 „Góra Św. Anny”, w odległości około 1 km od miejscowości Czarnocin.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu bukowego o charakterze naturalnym z udziałem licznych drzew pomnikowych. W rezerwacie dominuje 130-letni buk rosnący na grubej warstwie lessu, podatnego na erozję wodną. Teren ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu - stwierdzono doliny wciosowe i jary w części zachodniej, a także leje i obniżenia krasowe w części północnej. W rezerwacie wyróżniono dwa zbiorowiska leśne: kwaśną buczynę niżową i żyzną buczynę niżową oraz siedlisko przyrodnicze ważne dla Wspólnoty Europejskiej: kwaśne buczyny (kod siedliska 9110). Wśród 86 rosnących tu gatunków roślin są gatunki zagrożone w skali województwa opolskiego: perłówka jednokwiatowa, przytulia okrągłolistna, przetacznik górski, tojeść gajowa oraz narecznica szerokolistna. Na terenie rezerwatu stwierdzono także stanowiska widłozębu miotłowego oraz dwóch rzadkich grzybów: murszaka rdzawego i włukouszka skórzastego.
Wzdłuż północno-wschodniej granicy rezerwatu biegnie, udostępniona dla ruchu pieszego i rowerowego, ścieżka dydaktyczna „Z Góry Św. Anny do Zalesia Śląskiego” oraz żółty szlak turystyczny.

Czy wiesz, że...?

…Nazwa rezerwatu wywodzi się od znajdującego się w jego pobliżu kamiennego pomnika o tej samej nazwie, upamiętniającego pewne tragiczne wydarzenie. W dawnych czasach okoliczne lasy były bardzo bogate w zwierzynę, stąd też według podań stanowiły ulubione miejsce polowań właścicieli tych terenów. Pewnego razu hrabia Renard miał zabrać po raz pierwszy na polowanie swego syna, który zginął tam od rykoszetu. Było to w 1855 r. W miejscu jego śmierci został postawiony monumentalny kamienny krzyż, na którym widnieje tylko jedno łacińskie słowo - "Filio", co oznacza "Synowi". W miejsce to nie zapuszczają się po zmroku mieszkańcy okolicznych wsi, bojąc się spotkać ducha zbyt wcześnie zmarłego, błądzącego po lesie młodego „grafa”*

*Graf - tytuł szlachecki (odpowiednik polskiego hrabiego), m.in. w dawnych Niemczech.

Wersja XML