Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Dębina

Rok utworzenia: 2000r.
Powierzchnia: 61,11 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat brzeski, gmina Grodków
Nadleśnictwo: Tułowice

 

 

Rezerwat położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” oraz Obszaru Natura 2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”. Zlokalizowany jest na północny wschód od zabudowań wsi Kopice (ok. 2 km) i na południe od wsi Głębocko (ok. 0,5 km).

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie fragmentu Puszczy Niemodlińskiej, zbiorowisk grądowych i łęgowych o cechach naturalnych. Od lat obserwowany jest tu proces przekształcania się łęgu wiązowo-jesionowego w grąd środkowoeuropejski. Proces ten został najprawdopodobniej wywołany wyeliminowaniem zalewów w dolinie Nysy Kłodzkiej i, co za tym idzie, zmianą warunków siedliskowych na tym terenie. Roślinność rzeczywistą rezerwatu stanowi obecnie grąd środkowoeuropejski. Jedynie w jego południowej części, na powierzchni około 14 ha, występuje łęg wiązowo-jesionowy. W drzewostanie dominuje dąb szypułkowy, grab zwyczajny, jesion wyniosły i lipa drobnolistna. Jedynym siedliskiem przyrodniczym ważnym dla Wspólnoty Europejskiej jest grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod siedliska 9170). Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie około 100 gatunków roślin naczyniowych, w tym śnieżyczki przebiśnieg, pierwiosnka wyniosłego, czosnku niedźwiedziego, barwinka pospolitego, kokoryczy pustej, zawilca żółtego. W obrębie rezerwatu znajduje się obwałowanie będące pozostałością dawnego grodziska.

Czy wiesz, że...?

… W dawnych czasach barwinkowi pospolitemu przypisywano magiczne właściwości, które wiązały go z kulturą miłości i śmierci. Był np. składnikiem magicznych eliksirów, które miały przywrócić zerwane związki, a w niektórych krajach europejskich wierzono, że zapewnia ochronę przed czarami i złymi mocami. Był używany do rzucania zaklęć, a w dymie z palonych liści barwinka podobno ukazywały się dusze zmarłych… Z tego powodu we Francji nazywano go violette des sorciers czyli „fiolet czarownic”.

Wersja XML