Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Cicha Dolina

Rok utworzenia: 1999r.
Powierzchnia: 56,76 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat nyski, gmina Głuchołazy
Nadleśnictwo: Prudnik

 

 

Rezerwat przyrody „Cicha Dolina” jest jednym z czterech rezerwatów zlokalizowanych na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i Obszaru Natura 2000 „Góry Opawskie”. Położony jest ok. 0,5 km na południe od terenów zabudowanych wsi Pokrzywna, w pobliżu granicy państwowej z Republiką Czeską, na stokach Biskupiej Kopy i Góry Zamkowej. Jest to najwyżej zlokalizowany rezerwat na terenie województwa opolskiego. Charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu i ciekawą budową geologiczną.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego górskiego o zróżnicowanej strukturze wiekowej i gatunkowej oraz dobrze wykształconego drzewostanu bukowego. Zbiorowiska występujące na terenie rezerwatu są charakterystyczne dla sudeckiego piętra regla dolnego. Mimo, że mają w znacznej mierze antropogeniczny charakter, wyróżniają się bardzo dużą wartością przyrodniczą. Największą powierzchnię rezerwatu zajmuje dobrze zachowana kwaśna buczyna górska, w drzewostanie której dominuje buk, a w domieszce występuje dąb bezszypułkowy i świerk. W granicach rezerwatu występują siedliska przyrodnicze ważne dla Wspólnoty Europejskiej: kwaśne buczyny (kod siedliska 9110), żyzne buczyny (kod siedliska 9130), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (kod siedliska 91E0), kwaśne dąbrowy (kod siedliska 9190). Rezerwat jest miejscem występowaniia ponad 150 gatunków roślin naczyniowych, w tym gatunków objętych ochroną prawną i nielicznie występujących w regionie, m. in. parzydło leśne, pokrzyk wilcza jagoda, buławnik mieczolistny, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, pióropusznik strusi, podkolan biały, listera jajowata, przenęt purpurowy, żywiec dziewięciolistny. Do najciekawszych przedstawicieli fauny występujących w rezerwacie należą: salamandra plamista, pluszcz, pliszka górska i popielica.

Zachodnią granicą rezerwatu biegnie przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Doliną Bystrego Potoku na Kopę Biskupią.” Wzdłuż wschodniej granicy przebiegają natomiast szlaki turystyczne: żółty i - na krótkim odcinku - czerwony.

Czy wiesz, że...?

...Pluszcz to ptak śpiewający, który zdobywa pokarm pod wodą, biegając po dnie strumieni. Ułatwiają mu to silne nogi zaopatrzone w mocne pazury, a także gęste upierzenie, które namaszczone wydzieliną gruczołu kuprowego staje się nieprzemakalne. Posiada również słabo spneumatyzowane kości (tzn. z nielicznymi przestrzeniami wypełnionymi powietrzem), które działają jak obciążniki. Pluszcz potrafi zanurzyć się nawet na minutę, dzięki temu, że jego nozdrza posiadają błoniaste klapki, które zapobiegają dostawaniu się wody do układu oddechowego. Poza tym jego krew posiada więcej hemoglobiny niż u innych wróblowatych tej wielkości, co pozwala na dłuższe wstrzymywanie oddechu.

Wersja XML