Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Boże Oko

Rok utworzenia: 1997 r.
Powierzchnia: 68,59 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat strzelecki, gmina Ujazd
Nadleśnictwo: Strzelce Opolskie

 

 

Rezerwat „Boże Oko” położony jest na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” oraz Obszaru Natura 2000 „Góra Św. Anny”. Najbliżej położona miejscowość to Czarnocin.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk buczyn o charakterze zbliżonym do naturalnego. Zbiorowiska te reprezentowane są przez kwaśną buczynę niżową oraz, na większości obszaru, żyzną buczynę niżową. W drzewostanach rezerwatu zdecydowanie dominują buki w wieku 150-170 lat. W granicach rezerwatu zidentyfikowano dwa siedliska przyrodnicze ważne dla Wspólnoty Europejskiej: kwaśne buczyny (kod siedliska 9110) i żyzne buczyn (kod siedliska 9130). Spośród występujących tu chronionych i zagrożonych roślin naczyniowych na uwagę zasługują gatunki z rodziny storczykowatych: buławnik wielkokwiatowy, i kruszczyk połabski. Stwierdzono tu ponadto stanowiska 3 gatunków chronionych mchów (gładysz paprociowaty, widłoząb miotłowy, zwiślik maczugowaty), a dane historyczne podają również występowanie chronionej soplówki bukowej (gatunku grzyba z rodziny soplówkowatych, rozwijającego się na martwym drewnie liściastym).

Wzdłuż południowej granicy rezerwatu biegnie ścieżka dydaktyczna „Z Góry Św. Anny do Zalesia Śląskiego” oraz żółty szlak turystyczny. W pobliżu ścieżki i szlaku znajduje się mogiła powstańców śląskich. Około 100 m na północ od rezerwatu przebiega czerwony szlak PTTK „Szlak Trzeciego Powstania Śląskiego”.

 

Czy wiesz, że...?

…Nazwa rezerwatu pochodzi od znajdującej się w jego pobliżu kapliczki „Boże Oko”. Historia powstania kapliczki sięga XV wieku. Jedna z dotyczących tego miejsca legend opowiada o pojawianiu się w nim Świętej Anny, patronki małżeństw, matek, wdów, piekarzy i żeglarzy. Kolejne z podań opowiada o leśniczym, któremu w trakcie polowania ukazał się trójkątny symbol Bożego Oka.

…Buławnik wielkokwiatowy to gatunek byliny należący do rodziny storczykowatych. Podobnie jak inne storczyki, od początku swego istnienia jest on uzależniony od odpowiedniego gatunku grzyba. Jego mikroskopijne nasiona pozbawione są substancji pokarmowych, dlatego do ich wykiełkowania konieczny jest grzyb, który w pierwszej fazie rozwoju rośliny dostarcza jej substancji pokarmowych. Również w późniejszym życiu gatunek ten nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji i pozostaje w ścisłej symbiozie z grzybem. Dlatego storczyki rosną tylko tam, gdzie znajdą odpowiedniego symbionta.

Wersja XML