Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Blok

Rok utworzenia: 1959 r.
Powierzchnia: 6,56 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat nyski, gmina Korfantów
Nadleśnictwo: Prószków

 

Rezerwat położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, około 3,5 km na wschód od miejscowości Przechód.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru świeżego naturalnego pochodzenia, stanowiącego pozostałość dawnej Puszczy Niemodlińskiej. Drzewostan rezerwatu stanowi jedną z nielicznych już na Śląsku Opolskim „pamiątek” po rozległej niegdyś Puszczy Niemodlińskiej. To obecnie jeden z najstarszych drzewostanów sosnowych w Borach Niemodlińskich. Jest to, ubogi florystycznie, subatlantycki bór sosnowy świeży Leucobryo-Pinetum. Jego górne piętro tworzy około 200-letnia sosna rodzimego pochodzenia rasy gibba charakteryzująca się dobrze oczyszczonymi strzałami, wysoko umieszczonymi i płaskimi koronami. Drugie piętro drzew występuje na obrzeżach rezerwatu i zdominowane jest przez nierównomiernie rozmieszczony około 90-letni świerk z pojedynczym tylko udziałem sosny. Drzewostan świerkowy znajduje się obecnie w fazie rozpadu i zajmuje coraz mniejszą część rezerwatu. Nierównomiernie rozmieszczony i zbudowany jest również podszyt. Mniej licznie występuje tu modrzew europejski, brzoza brodawkowata, sporadycznie - dąb szypułkowy i bezszypułkowy, buk zwyczajny, jarząb pospolity.

W wyniku prowadzonych w ostatnich latach badań, w granicach rezerwatu stwierdzono 47 gatunków mszaków (11 - wątrobowców, 36- mchów), w tym 10 gatunków objętych ochroną częściową.

Czy wiesz, że...?

…Surowe owoce jarzębu pospolitego (jarzębiny) są niejadalne z powodu zawartości trującego kwasu parasorbinowego. Tracą one jednak swoje toksyczne właściwości i gorzki smak po przemrożeniu lub po zanurzeniu we wrzątku. Można z nich wyrabiać jarzębiak, soki, dżemy, marmoladę, syropy, mus. Owoce jarzębiny są atrakcyjnym pożywieniem dla ptaków, przede wszystkim drozdów, gili i jemiołuszek, dlatego niegdyś ptasznicy wykorzystywali je jako przynętę w swoich pułapkach. Nawet nazwa gatunkowa jarzębiny (Sorbus aucuparia) jest związana z tym procederem, gdyż pochodzi od łacińskiego avis capere - łowić ptaki. Zjadając owoce, ptaki przyczyniają się do rozsiewania jarzębiny, ponieważ jej nasiona nie ulegają strawieniu.

…Nazwa rezerwatu „Blok” wywodzi się od nazwy domku myśliwskiego, położonego kiedyś na terenie objętym ochroną.

Wersja XML