Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Biesiec

Rok utworzenia: 2001 r.
Powierzchnia: 24,66 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat strzelecki, gmina Leśnica
Nadleśnictwo: Strzelce Opolskie

 

 

Rezerwat położony jest na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” oraz obszaru Natura 2000 „Góra Św. Anny”, niedaleko miejscowości Ligota Górna. Rozciąga się na dwóch wzniesieniach z malowniczymi wychodniami wapienia: Biesiec (350 m n.p.m.) i Wysocka lub Kamienna Góra (385 m n.p.m.).

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowiska lasu bukowego z rzadkimi i podlegającymi ochronie prawnej gatunkami roślin. Mimo wieloletniej działalności gospodarczej człowieka na tym terenie, drzewostany zachowały duży stopień naturalności. Odzwierciedleniem powyższego są występujące w granicach rezerwatu siedliska cenne dla Wspólnoty Europejskiej, w tym kwaśna buczyna (kod siedliska 9110), żyzna buczyna (kod siedliska 9130) i ciepłolubna buczyna storczykowa (kod siedliska 9150). Spośród stwierdzonych tu gatunków na szczególną uwagę zasługują, skrajnie nieliczne w województwie opolskim storczyki, w tym buławik czerwony i buławik wielkokwiatowy.

Pomiędzy dwiema częściami rezerwatu przyrody „Biesiec” przebiega szlak turystyczny oraz ścieżka przyrodnicza z Góry Św. Anny do Ligoty Dolnej przez Żyrową.

 

Czy wiesz, że...?

…Parzoch szerokolistny jest gatunkiem wątrobowca, którego spotkać możemy na cienistych skałach w lasach, głównie na wapieniach. Rośnie również na korze drzew - buków, grabów, jaworów, klonów zwyczajnych czy jesionów. W Polsce wątrobowiec ten występuje najliczniej w pasie wyżyny oraz w Karpatach. Na niżu jest gatunkiem rzadkim. Gatunek ten został niedawno stwierdzony w granicach rezerwatu przyrody Biesiec.

…W czasie budowy autostrady A4 wrocławscy geolodzy znaleźli ząb mamuta w piaskach zasypanej dolinki w rezerwacie. Piasek z zębem przywieziony tu został prawdopodobnie przed 1945 r., z jednej z pobliskich piaskowni, jest to więc dowód na to, że w pobliżu Góry Św. Anny żyły mamuty.

…Według miejscowych podań na wchodzącym w skład rezerwatu wzniesieniu Biesiec dokonywano egzekucji złoczyńców przez powieszenie na szubienicy. Obecnie po szubienicy nie pozostał żaden ślad…, ale podobno w okolicy do dziś straszy.

 

Wersja XML