Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szlaki w rezerwatach przyrody


Szlaki udostępnione dla ruchu w wybranych rezerwatach przyrody województwa opolskiego
 

Rezerwaty przyrody, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, nie są powszechnie dostępne dla zwiedzających, chyba że regionalny dyrektor ochrony środowiska wyznaczy w nich szlaki oraz określi zasady poruszania się po nich.

Szlaki do ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego czy też jazdy konnej wierzchem są wyznaczane dopiero po upewnieniu się, że obecność ludzi nie będzie negatywnie oddziaływać na zwierzęta, rośliny, grzyby i ekosystemy podlegające tam ochronie.

W miejscu gdzie obecność człowieka może zaburzyć naturalne procesy i wpłynąć na stan zachowania cennych czy wręcz unikatowych wartości przyrodniczych regionalny dyrektor ochrony środowiska szlaków takich nie wyznacza i nie udostępnia. Zdarza się także, że poruszanie się po terenie rezerwatu przyrody może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, np. ze względu na niestabilność gruntu, tak jak ma to miejsce na torfowiskach lub obszarach pokopalnianych, bądź ze względu na nagromadzenie drzew niebezpiecznych, grożących wywrotem – takie obiekty także nie są udostępniane dla zwiedzających.

Wykaz rezerwatów przyrody województwa opolskiego, w których udostępniono szlaki do ruchu przedstawiono poniżej:

 1. Rezerwat przyrody Boże Oko: udostępniony do ruchu pieszego i rowerowego szlak wyznaczono w śladzie drogi leśnej biegnącej od Kapliczki Boże Oko w Czarnocinie do ul. Dworcowej w Zalesiu Śląskim.
   
  szlaki RP WO_6.jpeg
   
 2. Rezerwat przyrody Grafik: udostępniony do ruchu pieszego i rowerowego szlak wyznaczono w śladzie drogi leśnej biegnącej od ul. Wiejskiej w Czarnocinie do ul. Wolności w Granicy.
   
  Grafik2.jpeg
   
 3. Rezerwat przyrody Góra Św. Anny: udostępniony do ruchu szlak biegnie w śladzie ścieżki edukacyjnej (wybudowanych w 2020 r. kładek, pomostów, schodów i platformy widokowej)– szlak udostępniony jest wyłącznie do ruchu pieszego.

  udostępniony szlak w RP Góra Św. Anny
   
 4. Rezerwat przyrody Las Bukowy: udostępniony do ruchu szlak w rezerwacie biegnie w śladzie niebieskiego szlaku turystycznego, który swój początek i koniec bierze w Głuchołazach, tworząc zamkniętą pętlę biegnącą zboczami Przedniej i Średniej Kopy. Szlak na terenie rezerwatu przyrody udostępniony jest wyłącznie do ruchu pieszego.

  udostępniony szlak w RP Las Bukowy
   
 5. Rezerwat przyrody Lesisko: udostępniony do ruchu szlak w rezerwacie biegnie w śladzie czerwonego szlaku turystycznego „III Powstania Śląskiego” oraz ścieżki prowadzącej do kapliczki Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – szlaki na terenie rezerwatu przyrody udostępnione są wyłącznie do ruchu pieszego.
   
  udostępnione szlaki w RP Lesisko
   
 6. Rezerwat przyrody Olszak: udostępniony do ruchu szlak w rezerwacie biegnie w śladzie niebieskiego szlaku turystycznego, który tworzy zamkniętą pętle wokół Doliny Złotego Potoku. Szlak na terenie rezerwatu przyrody udostępniony jest wyłącznie do ruchu pieszego.

  udostępniony szlak w RP Olszak
   
 7. Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki: wyznaczony do ruchu szlak biegnie w śladzie ścieżki edukacyjnej, którą tworzą kładki, pomosty oraz wieża widokowa - szlak udostępniony jest wyłącznie do ruchu pieszego.

  udostępniony szlak w RP Staw Nowokuźnicki
 8. Rezerwat przyrody Nad Białką: udostępniony do ruchu szlak w rezerwacie biegnie częściowo w śladzie żółtego szlaku turystycznego w miejscowości Głuchołazy. Szlak na terenie rezerwatu przyrody udostępniony jest wyłącznie do ruchu pieszego.Nad Białką.jpeg
 

Udostępnienie szlaków do ruchu pieszego, czy też rowerowego nie oznacza możliwości schodzenia z nich, w głąb rezerwatu.

Odwiedzając rezerwat przyrody musisz również pamiętać o obowiązujących w nim zakazach, tj. :zakłócania ciszy, płoszenia zwierząt, niszczenia roślin i grzybów, palenia ognisk i wyrobów tytoniowych, zaśmiecania obiektów przyrodniczych, wprowadzania psów, etc.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-przyrody/art-15/

legenda1.jpeg

Bibliografia:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021r. poz.1098 art.15)

2. Zarządzenie nr 13/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie udostępnienia dla ruchu pieszego szlaku w rezerwacie przyrody „Góra Św. Anny”

3. Zarządzenie nr 16/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie udostępnienia dla ruchu pieszego szlaku w rezerwacie przyrody „Góra Św. Anny”

4. Zarządzenie nr 17/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie udostępnienia dla ruchu pieszego szlaku w rezerwacie przyrody „Las Bukowy”

5. Zarządzenie nr 16/17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 22 maja 2017r. w sprawie wyznaczenia szlaku pieszego w rezerwacie przyrody „Lesisko”

6. Zarządzenie nr 11/18 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie udostępnienia dla ruchu pieszego szlaku w rezerwacie przyrody „Lesisko”

7. Zarządzenie nr 8/20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 marca 2020r. w sprawie udostępnienia dla ruchu pieszego szlaku w rezerwacie przyrody „Olszak”

8. Zarządzenie nr 9/18 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 marca 2020r. w sprawie udostępnienia dla ruchu pieszego ścieżki edukacyjnej w rezerwacie przyrody „Staw Nowokuźnicki”

9. Zarządzenie nr 19/21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30 września 2021r. w sprawie udostępnienia dla ruchu pieszego i rowerowego szlaku w rezerwacie przyrody „Boże Oko"

10. Zarządzenie nr 23/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie udostępnienia dla ruchu pieszego i rowerowego szlaku w rezerwacie przyrody "Grafik"                                                                                                                       

11. Zarządzenie nr 1/2022 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udostępnienia dla ruchu pieszego szlaku w rezerwacie przyrody "Nad Białką"

 

 

 

Wersja XML