Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy przewodnik po opolskich rezerwatach przyrody

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu wydała „Przewodnik po opolskich rezerwatach przyrody”. Publikacja jest zrewidowanym opracowaniem pierwszego wydania z 2015 r., uzupełnionym o dane w zakresie rezerwatów przyrody ustanowionych w okresie ostatnich pięciu lat.

Prezentując opis każdego z 37 opolskich rezerwatów przyrody, fotografie oraz mapy, przybliża  czytelnikowi specyfikę chronionych miejsc, zaś zbiorcza tabela i załącznik graficzny zamieszczone na końcu publikacji pozwala na ogólne spojrzenie na sieć rezerwatów w województwie opolskim, z podziałem na ich rodzaje i typy.

Wspomnieć wypada, że poruszanie się w granicach rezerwatów jest bardzo ograniczone. Ze względu na wartość przyrodniczą chronionych fragmentów przyrody, zaledwie w kilku z nich wyznaczone zostały szlaki dla ruchu pieszego. Ideą autorów niniejszej publikacji jest przedstawienie i opisanie walorów rezerwatów jako formy swoistej rekompensaty za brak możliwości bezpośredniego zwiedzenia większości z nich, w trosce o najcenniejsze enklawy opolskiej przyrody.

W wielu miejscach informację o walorach poszczególnych rezerwatów uwieczniono na rozmieszczonych w ich pobliżu tablicach edukacyjnych, które stanowią część wytyczonych i oznakowanych szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych lub ścieżek edukacyjnych. Charakterystykę wybranych obszarów przyrodniczo cennych Opolszczyzny zamieszczono również pod adresem:  www.przyrodaslaska.pl

Publikacja powstała w ramach projektu: „Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Wersja XML